AKTUALNOŚCI

KADRA

Prezes Zarządu
Wiceprezes, Dyrektor ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
Główna Księgowa
Dyrektor Działu Technicznego
Sekretariat
Dział administracji

Dział windykacji
Licencjonowany zarządca nieruchomościami