AKTUALNOŚCI

KONTAKT

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Sekretariat
tel.(32) 228-00-03
fax.(32) 220-45-69
e-mail: biuro@trrol.pl
tel.(32) 228-00-03
Główna księgowa
tel.(32) 228-00-03
Dział administracji
tel.(32) 228-00-03
Dział windykacji
tel.(32) 228-00-03
Licencjonowany zarządca nieruchomościami

Zakład Administracji Budynków i Obiektów Budowlanych„TRROL” Sp. z o.o.
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Śląska 80
NIP 643-15-83-251, REGON 276277800
Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000096896, kapitał zakładowy 120.000,00 zł