AKTUALNOŚCI

OFERTA

  I. Obsługa techniczna budynków:

 • 1. Obsługa techniczna w przypadkach drobnych napraw i usuwania awarii.
 • 2. Obsługa remontowa budynków, na podstawie rocznych planów remontowych opracowanych przez zarządcę i zaakceptowanych przez Właściceli.
 • 3. Obsługa techniczna wynikająca z warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych:
  • - coroczna kontrola okresowa sprawdzenia stanu technicznej sprawności;
  • - kontrola okresowa sprawdzenia stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej;
  • - coroczny przegląd, badanie i naprawa instalacji gazowej;
  • - coroczna kontrola przewodów wentylacyjnych, dymowych oraz spalinowych;
  • - coroczny przegląd, badanie i naprawa instalacji elektrycznych, odgromowych i piorunochronowych;
  • - kontrola i pomiary instalacji piorunochronnej i elektrycznej;
  • - przegląd instalacji centralnego ogrzewania przed i po sezonie grzewczym.
 • 4. Remonty pozostałych elementów budynków i ich otoczenia.

II. Obsługa administracyjna:

 • 1. Negocjowanie i zawieranie umów z dostawcami mediów [ciepło,woda,ścieki,energia elektryczna,gaz,opał,nieczystości stałe,obsługa kominiarska,itd]
 • 2. Rozliczenia finansowe za ww. dostawy.
 • 3. Obsługa dotycząca utrzymania czystości w budynkach i terenach do nich przynależnych.
 • 4. Rozliczanie, przyjmowanie i egzekwowanie opłat za korzystanie ze świadczeń związanych z użytkowaniem mieszkań, lokali użytkowych i garaży oraz zarządzaniem nieruchomością.

III. Obsługa księgowa:

 • 1. Prowadzenie skomputeryzowanej księgowości z pełną i natychmiastową analizą wszystkich zagadnień a w szczególności:
  • - dokonywanie rozliczeń każdego budynku pod względem jego rentowności;
  • - dokonywanie pełnego rozliczenia zużycia wody, energii elektrycznej i cieplnej w każdym budynku odrębnie wraz z rozliczeniem indywidualnym najemców;
  • - pełnego rozliczenia wpłat najemców z dokładnością do 1-go dnia wraz z naliczeniem odsetek karnych za nieterminowe wpłaty.

IV. Obsługa prawna:

 • 1. W szczególności w zakresie:
  • - zagadnień likwidacji zaległości płatniczych;
  • - przygotowania i opiniowania umów na dostawę mediów;
  • - wynajmu lokali użytkowych i garaży w uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości,

  Wszelkie szczegóły nie ujęte w niniejszej ofercie z powodu ograniczonej formy chętnie przekonsultujemy z Państwem w rozmowach bezpośrednich.